Vượt tường lửa bằng Socks proxy

Bài viết sau đây hướng dẫn cách chỉnh cấu hình Socks proxy cho cái trình duyệt Firefox, Internet Explorer (IE) và Chrome.

Hướng dẫn cài đặt Socks Proxy cho Mozilla Firefox

Bước 1:

Di chuột về góc bên phải màn hình vào biểu tượng như hình dưới, chọn Open menu – Tools

Bước 2: 

Sau khi đã chọn Options, tiếp tục các bước sau: Advance – Network – Settings…

Bước 3:

Sau khi chọn Settings, khung cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra. Tiếp tục chọn như sau: Manual proxy configuration – SOCKS v5 – Nhập thông tin của cổng socks proxy vào ô – bấm OK. Đến đây thì Firefox được cấu hình để dùng Socksproxy. Thường Socks v5 là lựa chọn tốt hơn nhưng có một số ứng dụng chỉ thích hợp với Socks v4. Sau khi bạn đã sử dụng proxy, đặc biệt trên máy dùng chung, hãy phục hồi lại cấu hình nguyên thủy. Nếu không, ứng dụng sẽ tiếp tục dùng proxy.

Hướng dẫn cài đặt Socks Proxy cho Internet Explorer (IE)

Bước 1:

Di chuột về phía bên phải màn hình, chọn biểu tượng như trong hình, chọn Tools – Internet options

Bước 2:

Sau khi đã chọn Internet options, khung cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra. Tiếp tục chọn như sau Connections – Lan settings

Bước 3:

Bỏ chọn Automatically detect settings. Bấm chọn Use proxy server for your LAN… Bypass proxy server for local addresses. Bấm vào Advance tiếp theo.

Bước 4:

Điền địa chỉ proxy vào hàng cuối Socks. Sau đó bấm OK. Đến đây thì Internet Explorer đã được cấu hình để dùng Socks Proxy. Sau khi bạn đã sử dụng proxy, đặc biệt trên máy dùng chung, hãy phục hồi lại cấu hình nguyên thủy. Nếu không, ứng dụng sẽ tiếp tục dùng proxy.

Hướng dẫn cài đặt Socks Proxy cho Google Chrome

Bước 1:

Di chuột đến góc phải màn hình, chọn biểu tượng như trong hình (Customize and control Google Chrome). Chọn Settings.

Bước 2:

Kéo xuống dưới cùng, bấm chọn Show advanced settings

Bước 3:

Kéo xuống cho đến khi nhìn thấy Network. Bấm chọn Change proxy settings…Cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra.

Bước 4:

Đến đây các bước giống như là cài đặt cấu hình cho Internet Explorer. Connections – LAN settings – Advanced – Điền thông tin của Socks proxy vào. Bấm OK để hoàn thành cài đặt. Sau khi bạn đã sử dụng proxy, đặc biệt trên máy dùng chung, hãy phục hồi lại cấu hình nguyên thủy. Nếu không, ứng dụng sẽ tiếp tục dùng proxy.

Ban Biên Tập