Vượt tường lửa bằng HTTP proxy

Bài viết sau đây hướng dẫn cách chỉnh cấu hình HTTP proxy cho cái trình duyệt Firefox, Internet Explorer (IE) và Chrome.

Hướng dẫn cài đặt HTTP Proxy cho Mozilla Firefox

Bước 1

Di chuột về góc bên phải màn hình vào biểu tượng như hình bên Open menu – Tools

Bước 2

Sau khi đã chọn Options, tiếp tục các bước sau: Advance – Network – Settings…

Bước 3

Sau khi chọn Settings, khung cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra. Tiếp tục chọn như sau: Manual proxy configuration – Use this proxy server for all protocols – OK. Đến đây thì Firefox được cấu hình để dùng HTTP proxy.

“Use this proxy server for all protocols” có nghĩa là dùng máy chủ proxy này từ nay trở đi.

Hướng dẫn cài đặt HTTP Proxy cho Internet Explorer (IE)

Bước 1

Di chuột về phía bên phải màn hình, chọn biểu tượng như trong hình (tools) Tools – Internet options

Bước 2

Sau khi đã chọn Internet options, khung cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra. Tiếp tục chọn như sau: Connections – Lan settings

Bước 3

Bỏ chọn Automatically detect settings

Bấm chọn: Use proxy server for your LAN… Bypass proxy server for local addresses. Bấm vào Advance tiếp theo

Bước 4

Điền địa chỉ proxy vào hàng đầu tiên HTTP. Bạn có thể chọn Use the same proxy server for all protocols, có nghĩa là dùng máy chủ proxy này cho mọi hoạt động. Sau đó bấm OK. Đến đây thì Internet Explorer đã được cấu hình để dung HTTP Proxy.

Hướng dẫn cài đặt HTTP Proxy cho Google Chrome

Bước 1

Di chuột đến góc phải màn hình, chọn biểu tượng như trong hình (Customize and control Google Chrome). Chọn Settings.

Bước 2

Kéo xuống dưới cùng, bấm chọn Show advanced settings.

Bước 3

Kéo xuống cho đến khi nhìn thấy Network. Bấm chọn Change proxy settings…Cửa sổ như hình bên sẽ hiện ra

Bước 4

Đến đây các bước giống như là cài đặt cấu hình cho Internet Explorer. Connections – LAN settings – Advanced – Điền thông tin của HTTP proxy vào. Bấm OK để hoàn thành cài đặt. Bạn có thể chọn Use the same proxy server for all protocols, có nghĩa là dùng máy chủ proxy này cho mọi hoạt động.

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát