[Videos] – Hướng dẫn Mailvelope để gửi email mã hoá bằng Gmail và Mailvelope

Hỏi đáp ở đây: https://www.facebook.com/lamsaodevao
Website của tụi mình: https://lamsaodevao.com/

Xem thêm phần 1 tại đây: https://youtu.be/w9shaFINPgI
Xem thêm phần 2 tại đây: https://youtu.be/4wWQCDvyPYQ
Xem thêm phần 2 tại đây: https://youtu.be/54I6SebgYZ4

Chrome có một tiện ích vô cùng hay để mọi người có thể nhanh chóng mã hoá nội dung email / tin nhắn / dựa trên giao thức mã hoá của PGP, đó là tiện ích Mailvelope.

Trong nội dung video này, mình hướng dẫn cách thức tạo key cho mình và mã hoá nội dung nha.

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát