[Videos] DSH – Hướng dẫn Mailveope quản lý key

Xem thêm phần 1 tại đây: https://youtu.be/w9shaFINPgI

Chrome có một tiện ích vô cùng hay để mọi người có thể nhanh chóng mã hoá nội dung email / tin nhắn / dựa trên giao thức mã hoá của PGP, đó là tiện ích Mailvelope.

Trong nội dung video này, mình hướng dẫn cách thức quản lý key và giải mã nội dung với mailvelope.