[Video] DSH – Hướng dẫn sử dụng Mailvelope tiện ích trên chrome

Trong rất nhiều tiện ích tuyệt vời của Chrome, Mailvelope mà một tiện ích vô cùng hữu ích cho các bạn trong việc mã hoá nội dung tin nhắn cùa nhau. Các bạn xem video hướng dẫn và đọc thêm các bài hướng dẫn khác về PGP nhé.