Tổ chức

Hỗ trợ cho tổ chức

Illustration of an angel and a devil standing side by side with some people in the background.

Tổ chức các chương trình tập huấn về an toàn mạng cho các tổ chức phi lợi nhuận là một trong những hoạt động chính của DSH Việt Nam. Nếu bạn là một tổ chức phi lợi nhuận và đang có nhu cầu nâng cao khả năng bảo mật cho thành viên của mình thì hãy điền thông tin vào biểu mẫu phía dưới để liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.