Thunderbird – chương trình quản lý email

Mozilla Thunderbird là chương trình giúp quản lý việc nhận, gửi và lưu trữ thư điện tử. Bạn có thể quản lý nhiều tài khoản thư điện tử sử dụng một chương trình duy nhất. Các thành phần mở rộng Enigmail và GPG cho phép bạn tăng cường bảo mật liên lạc qua thư điện tử bằng mã hóa. Với Thunderbird, bạn có thể quản lý nhiều tài khoản thư điện tử khác nhau mà không cần sử dụng trình duyệt internet. Lưu ý Thunderbird không phải là dịch vụ email nên bạn cần có sẵn tài khoản email để tích hợp vào phần mềm.

Enigmail là một thành phần mở rộng (add-on) do Thunderbird phát triển. Nó cho phép người dùng sử dụng tính năng xác thực và mã hóa của GNU Privacy Guard (GnuPG). GnuPG là một chương trình dùng để tạo và quản lý các cặp khóa mã hóa sử dụng phương pháp mã hóa với khóa công khai để bảo mật truyền thông.

Trang chủ của Thunderbird: https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

Bạn chỉ nên tải phần mềm từ nguồn đáng tin cậy để tránh phần mềm bị cài cắm virus mà bạn không biết. Link tải Thunderbird trực tiếp tức trang chủ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

Để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng, bạn vào trang Security in a box theo đường dẫn bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng Thunderbird bằng tiếng Việt (phiên bản 31.0)

Hướng dẫn sử dụng Thunderbird bằng tiếng Anh (phiên bản 31.0)

(Nguồn: Security in a box)

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2022 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát