Tất cả những bài viết

Làm sao để tạm khóa hoặc xóa tài khoản Facebook

Nếu bạn muốn tạm thời ẩn mình khỏi Facebook một thời gian, hay bạn muốn dẹp bỏ hẳn các hoạt động trên Facebook, bạn có 2 lựa chọn để làm việc này. Hướng dẫn sau đây giúp bạn tạm đóng tài khoản Facebook để ẩn dật một thời gian, hoặc là xóa bỏ hẳn tài […]