Tất cả những bài viết

Alkasir

Alkasir là một chương trình vượt tường lửa (thiết lập bởi chính phủ của các nước muốn kiểm soát truy cập internet như Trung Quốc hoặc các nước khu vực trung đông). Hoạt động của Alkasir dựa trên nền tảng trang mạng (https://alkasir.com) kết hợp với các máy chủ proxy.   Lợi điểm của Alkasir […]