Tất cả những bài viết

Bảo mật – Bạn có biết?

Bảo mật luôn là vấn đề làm đau đầu tất cả chúng ta. Tuy vậy, với những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ như hiện nay, những biện pháp bảo mật sau đây  sẽ làm cho máy tính của chúng ta an toàn hơn rất nhiều so với trước kia. 1. Mã hóa ổ […]