Tất cả những bài viết

Kỹ thuật Phishing tấn công vào yếu tố thị giác

Mới đây, Paul Moore – chuyên gia bảo mật đã từng “qua mặt” phần mở rộng Google Password Alert đã chia sẻ 2 liên kết mà nếu chỉ nhìn qua có lẽ bạn sẽ nghĩ đều là cùng 1 trang web. Nhưng thực tế thì chúng trỏ tới 2 trang web hoàn toàn khác nhau! Và tôi chia sẻ trên […]