Tất cả những bài viết

Hacker 9x chiếm đoạt tài khoản của hàng nghìn khách hàng OnePay

Một hacker chỉ mới học đến lớp 11 đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật đối với phần mềm Open SSL thường được sử dụng bởi các cổng thanh toán online và ngân hàng để hack vào cổng thanh toán điện tử OnePay. Chỉ trong hai ngày, hàng ngàn tài khoản OnePay đã bị hai hacker […]