Tất cả những bài viết

TextSecure – ứng dụng mã hóa tin nhắn cho Android

TextSecure là một ứng dụng mã hóa tin nhắn cho điện thoại di động chạy Android. TextSecure cho phép bạn gửi các tin nhắn mã hóa thông qua SMS thông thường hoặc thông qua internet (wifi, 3G). Tất cả các tin nhắn gửi đi và nhận được thông qua TextSecure đều được mã hóa, thậm […]