Tất cả những bài viết

Bí kíp bảo vệ tài khoản Facebook

Sự phát triển mạnh mẽ của Facebook tại Việt Nam đã kéo theo một loại tội phạm mới chuyên ăn cắp các tài khoản Facebook, đặc biệt là tài khoản của những người nổi tiếng. Mất tài khoản đã là chuyện khó chịu, nhưng càng khó chịu hơn khi tài khoản có thể bị lợi […]

Hacker 9x chiếm đoạt tài khoản của hàng nghìn khách hàng OnePay

Một hacker chỉ mới học đến lớp 11 đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật đối với phần mềm Open SSL thường được sử dụng bởi các cổng thanh toán online và ngân hàng để hack vào cổng thanh toán điện tử OnePay. Chỉ trong hai ngày, hàng ngàn tài khoản OnePay đã bị hai hacker […]