Tất cả những bài viết

Phân quyền trên máy tính, cần làm ngay!

Nhiều người sử dụng máy tính đã lâu nhưng không hề biết rằng có hai loại tài khoản: Tài khoản quản trị (Admin account) và Tài khoản thường (Standard/Limited account). Đại đa số người sử dụng khi mua máy về sẽ cứ thể mở lên và xài luôn; chính vì vậy, khi máy bị virus […]