Tất cả những bài viết

[VPN] RiseUp VPN – Bảo mật và miễn phí.

Riseup VPN là một VPN miễn phí được phát triễn bỡi Riseup Collective. Riseup Collective là một tổ chức tự quản (một tổ chức không có người đứng đầu và được điều hành bởi tất cả các thành viên) có trụ sở tại Seattle, Mỹ. Mục đích của họ là hỗ trợ việc tạo ra […]

Riseup – dịch vụ email bảo mật

RiseUp là một dịch vụ thư điện tử và lưu trữ cá nhân có tính bảo mật cao. RiseUp hoạt động hoàn toàn dựa trên Secure Socket Layer (SSL) – lớp mã hóa bảo mật – cung cấp một kênh kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ của họ. Việc bảo mật […]