Tất cả những bài viết

iPhone và Android do thám bạn như thế nào và cách để phòng tránh

Những chiếc iphone và Android smartphone chúng ta vẫn dùng hàng ngày có thể đang lén lút thu thập hàng ngàn thông tin cá nhân của người dùng mà chúng ta không hề hay biết. Gần đây, các phần mềm định vị của Apple và Google bị bóc mẽ không những thu thập thông tin […]