Tất cả những bài viết

Ấn Độ: dân nói, chính phủ đã nghe

Chính quyền New Delhi mới đây quyết định tạo ngoại lệ cho các ứng dụng mạng xã hội. Quyết định được đưa ra sau khi dư luận phản đối chính sách bắt công khai dữ liệu chưa mã hóa chứa nhiều thông tin cá nhân của người dùng cho nhà chức trách. Theo BBC, dự […]