Tất cả những bài viết

[Infographic] Bí kíp sử dụng Truecrypt mã hóa dữ liệu

Truecrypt là một phần mềm rất hữu hiệu giúp bạn mã hóa dữ liệu. Nếu bạn có những dữ liệu đặc biệt quan trọng như các Báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán, hay đơn giản là các hình ảnh riêng tư, mã hóa dữ liệu là điều bạn nên làm. Mã hóa […]