Tất cả những bài viết

Giới thiệu – Hướng dẫn sử dụng Briar

Kể từ cuộc cách mạng Dù Vàng của người dân Hong Kong vào năm 2014, một số nhà hoạt động của Việt Nam đã biết đến Firechat – một ứng dụng nhắn tin giữa người dùng mà không cần đến wifi/internet. Cũng giống như phương thức hoạt động của Firechat, Briar, ra mắt vào tháng […]

[Infographic] Làm sao để gọi điện và nhắn tin an toàn?

Bạn có biêt, nếu bạn thực hiện cuộc gọi hay nhắn tin bằng cách thông thường là thông qua các nhà mạng viễn thông thì 100% là tất cả các cuộc gọi và tin nhắn của bạn sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng. Nếu bạn thực hiện cuộc gọi […]

gpg4usb – phần mềm mã hóa tin nhắn và file

Gpg4usb tiếp tục làm một chương trình giúp mã hóa tinh nhắn và các file văn bản, gpg4usb gọn nhẹ, đơn giản và không cần cài đặt cho phép bạn mã hóa và giải mã dễ dàng. Về cách hoạt động, gpg4usb sẽ tạo ra 2 chìa khóa: một khóa là giữ cho riêng bạn, không tiết […]