Tất cả những bài viết

Mã độc khóa smartphone Android, đòi 500 USD tiền chuộc

Người dùng smartphone chạy hệ điều hành Android đối mặt với một loại mã độc mới có khả năng tự động khóa máy và tống tiền họ. Mã độc được được một nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện có tên Android/Lockerpin.A thuộc loại mã độc mã hóa dữ liệu để tống tiền người dùng (Ransomware). […]