Tất cả những bài viết

Độ dài mật mã bao nhiêu thì vừa

Để biết mật mã dài bao nhiêu thì đủ, chúng ta hãy xem một hacker mất bao nhiêu lần thử để có thể đoán ra mật mã của bạn. Trường hợp 1: giả sử mật mã của bạn chỉ được cấu thành từ các chữ cái. Nếu độ dài là 3 ký tự, hacker sẽ […]