Tất cả những bài viết

Làm sao để xóa lịch sử lướt web?

Tôi nhớ khi tôi còn teen, tôi luôn phập phù lo ngại bị phát hiện vừa vào lén web đen vì trình duyệt luôn lưu lại lịch sử lướt web; lúc đó còn nhỏ nên tôi cũng không biết làm cách nào để xóa đi những lịch sử lướt web đó. Bây giờ thì đã […]