Tất cả những bài viết

Hacker Iran đánh cắp tài khoản Gmail của bạn như thế nào?

Các hacker người Iran đã phát hiện ra một cách thức mới để đánh lừa hệ thống an ninh nghiêm ngặt của Gmail bằng cách bỏ qua xác minh hai bước – quy trình bảo mật trong đó yêu cầu một mã bảo mật (thường được gửi qua tin nhắn SMS) cùng với mật khẩu […]