Tất cả những bài viết

Keepass – két sắt bảo vệ mật khẩu

KeePass là một công cụ mạnh, dễ sử dụng giúp quản lý tất cả mật khẩu của bạn bằng một cơ sở dữ liệu có mức bảo mật cao. Tất cả những gì bạn cần nhớ là một mật khẩu chủ, hay còn gọi là master password. Mật khẩu chủ này được sử dụng để mã […]