Tất cả những bài viết

K9 và APG – phần mềm mã hóa cho Android

K-9 là một tiện ích email được tích hợp cùng Android Privacy Guard (APG), còn APG là một phần mềm mã nguồn mở giúp bạn mã hóa và ký tên vào các files, tin nhắn, email. APG sử dụng công nghệ Public Key Encryption (tương tự như OpenPGD), đơn giản là khi sử dụng APG, các thông […]