Tất cả những bài viết

[Infographic] Làm sao để tăng bảo mật cho smartphone?

Khi bạn mua điện thoại mới về, bạn sẽ thấy là có những phần mềm được cài đặt sẵn vào máy mà bạn không thể gỡ bỏ đi, lại có những phần mềm bạn thấy cần thiết thì lại không cài đặt được vào máy. Nếu bạn có một kiến thức kha khá về công […]

Bảo mật nâng cao cho điện thoại thông minh

Khi bạn mua điện thoại mới về, bạn sẽ thấy là có những phần mềm được cài đặt sẵn vào máy mà bạn không thể gỡ bỏ đi, lại có những phần mềm bạn thấy cần thiết thì lại không cài đặt được vào máy. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể mở […]