Tất cả những bài viết

[Infographic] Bí kíp vượt tường lủa bằng proxy

Proxy hiểu đơn giản là trung gian, thông thường bạn sẽ không bao giờ kết nối trực tiếp vào internet mà luôn đi qua máy trung gian của nhà mạng. Proxy được dùng vào mục đích tốt thì là một cánh cửa bảo vệ bạn khỏi những thứ độc hại trên mạng; còn proxy được […]