Tất cả những bài viết

gpg4usb – phần mềm mã hóa tin nhắn và file

Gpg4usb tiếp tục làm một chương trình giúp mã hóa tinh nhắn và các file văn bản, gpg4usb gọn nhẹ, đơn giản và không cần cài đặt cho phép bạn mã hóa và giải mã dễ dàng. Về cách hoạt động, gpg4usb sẽ tạo ra 2 chìa khóa: một khóa là giữ cho riêng bạn, không tiết […]