Tất cả những bài viết

Hơn 1.000 trang giả mạo Facebook lừa đảo người dùng

Trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm 40 trang giả mạo Facebook lừa lấy mật khẩu tài khoản người dùng nhằm phục vụ hành vi lừa đảo và phát tán tin nhắn rác. Mỗi tháng có 200 website giả mạo nạp thẻ được kẻ xấu dựng lên. Và 173 liên kết website đang hoạt động […]