Tất cả những bài viết

Làm sao để download toàn bộ nội dung Facebook

Bạn muốn đóng cửa tài khoản Facebook nhưng lại tiếc rất nhiều hình ảnh, bài viết, tâm sự và comments của bạn bè trên đó. Nay Facebook cho phép bạn download lại toàn bộ nội dung bạn đã từng tải lên Facebook. Bạn không cần nhất thiết phải đợi đến khi đóng cửa Facebook mới […]