Tất cả những bài viết

Kiến thức cơ bản: Sự khác nhau giữa Delete, Erase, Wipe và Shred

Bạn có thể “delete” một tập tin mà không “erase” nó, hay “erase” dữ liệu trên ổ cứng mà không “wipe” ổ cứng này, …Chắc hẳn điều này đang gây ra sự nhập nhằng cho bạn. Bốn thuật ngữ này – wipe, shred, delete và erase – đôi khi được sử dụng qua lại với […]

[Infographic] Làm sao để xóa triệt để dữ liệu?

Xưa nay chúng ta cứ lầm tưởng bấm DELETE thì tất cả đã bị xóa bỏ, thực tế không hoàn toàn vậy. Khái niệm xóa giống như lấy cục tẩy xóa nét bút chì, nếu chỉ xóa 1 lần thì người khác vẫn có thể căn cứ vào nét bút còn sót lại để phục […]