Tất cả những bài viết

Cài đặt bảo mật Facebook khiến danh tính của bạn dễ bị ăn trộm

Reza Moaiandin, giám đốc kỹ thuật tại Salt Agency, đã tìm ra cách khai thác một tính năng Facebook quan trọng để thu thập dữ liệu cá nhân thuộc về người dùng. Cài đặt bảo mật Facebook khiến danh tính của bạn dễ bị xâm nhập Nếu bạn chú ý đến các thiết lập bảo […]