Tất cả những bài viết

Cách gỡ ứng dụng đăng nhập bằng Facebook

Hiện nay có nhiều dịch vụ cho phép người sử dụng đăng nhập bằng tài khoản Facebook thay vì phải đăng ký một tài khoản mới. Điều này thực sự rất tiện lợi vì đôi khi chúng ta muốn chơi ngay, xem ngay mà không muốn mất công phải đăng ký, điền thông tin. Tuy […]