Tất cả những bài viết

Mã độc "bắt cóc dữ liệu" giả dạng Google và Facebook

Loại mã độc khóa dữ liệu của người dùng, đòi tiền chuộc (ransomware) CTB-Locker giả dạng thành bản cập nhật bảo mật trình duyệt Google Chrome. Cảnh giác! Các chuyên gia Hãng bảo mật Trend Micro khuyến cáo người dùng trình duyệt web Google Chrome cần cảnh giác với mánh lừa mới của tội phạm mạng nhằm […]