Tất cả những bài viết

3 bước chuyển đổi Facebook Fanpage thành tài khoản cá nhân

Hiện nay một số tài khoản facebook tự động bị chuyển thành fanpage, và điều này xảy ra rất phổ biến đi đâu cũng thấy than cả. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi mà, hãy xem lí do tài khoản facebook bạn chuyển thành page là gì? Vì sao tài khoản Facebook […]