Tất cả những bài viết

Bảo vệ tính riêng tư – Nhu cầu chính đáng

Bảo vệ tính riêng tư cá nhân là câu chuyện đã có từ rất lâu. Năm 1604, tổng chưởng lý của nước Anh, Sir Edward Coke, phán rằng ngôi nhà của một người cũng chính là pháo đài của anh ta. Điều này khẳng định rằng chủ nhà có quyền bảo vệ bản thân và sự […]

Phân quyền trên máy tính, cần làm ngay!

Nhiều người sử dụng máy tính đã lâu nhưng không hề biết rằng có hai loại tài khoản: Tài khoản quản trị (Admin account) và Tài khoản thường (Standard/Limited account). Đại đa số người sử dụng khi mua máy về sẽ cứ thể mở lên và xài luôn; chính vì vậy, khi máy bị virus […]