Tất cả những bài viết

Microsoft tự động tải Windows 10 – dù bạn có muốn hay không

Microsoft mong muốn toàn bộ người dùng nâng cấp lên Windows 10. Dù bạn có nhận được thông báo nâng cấp hay không, bạn vẫn sẽ nhận được Windows 10 theo một cách nào đó. Nếu bạn bật Windows Update trên Windows 7 hay Windows 8.1, bạn sẽ nhận ra một file lớn – vào […]