Tất cả những bài viết

Các bước tạo Facebook Fanpage

Hiện nay Facebook có chế độ verify account (xác thực tài khoản) cho các page/trang của người nổi tiếng, người của công chúng, CLB thể thao, các công ty truyền thông và giải trí. Việc xác thực chưa được áp dụng cho các tài khoản cá nhân. Chính vì vậy, nếu bạn là người của […]