Tất cả những bài viết

AVG Antivirus lên kế hoạch thu thập và bán dữ liệu cá nhân của người dùng

Phần mềm bảo mật là điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới khi cài đặt máy tính và các thiết bị của mình. Chúng ta phải cảm ơn phần mềm bảo mật miễn phí đã bảo vệ người dùng Internet mà không phải trả tiền. Nhưng, hãy nhớ một điều: Không có gì thực sự […]