Riseup – dịch vụ email bảo mật

RiseUp là một dịch vụ thư điện tử và lưu trữ cá nhân có tính bảo mật cao. RiseUp hoạt động hoàn toàn dựa trên Secure Socket Layer (SSL) – lớp mã hóa bảo mật – cung cấp một kênh kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ của họ. Việc bảo mật được đảm bảo khi sử dụng các chương trình quản lý thư điện tử qua các kết nối bảo mật POP, IMAP, SMTP (đây là các giao thức được sử dụng bởi các chương trình quản lý thư điện tử để tải thư của bạn về từ máy chủ). RiseUp hoàn toàn tương thích với Mozilla Thunderbird.

Vì đây là dịch vụ miễn phí, dung lượng hộp thư điện tử của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều so với các nhà cung cấp khác sử dụng quảng cáo và không có bảo mật. Đồng thời, để đăng ký một tài khoản bạn cần có mã giới thiệu từ một thành viên đang sử dụng dịch vụ này hoặc từ những người tham gia Dự án Bảo mật Thông tin số.

Lời khuyên là bạn nên cân nhắc khi sử dụng Riseup vì dịch vụ email này nổi tiếng là bảo mật và bí hiểm nên có thể gây sự chú ý. Google Mail có thể là lựa chọn tốt thay thế cho RiseUp, Gmail có dung lượng lưu trữ lớn, dễ sử dụng và cũng khá bảo mật.

Trang chủ của Riseup: https://help.riseup.net/

Để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng, bạn vào trang Security in a box theo đường dẫn bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng Riseup bằng tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng Riseup bằng tiếng Anh

(Nguồn: Security in a box)