Phân quyền trên máy tính, cần làm ngay!

Nhiều người sử dụng máy tính đã lâu nhưng không hề biết rằng có hai loại tài khoản: Tài khoản quản trị (Admin account) và Tài khoản thường (Standard/Limited account).

Đại đa số người sử dụng khi mua máy về sẽ cứ thể mở lên và xài luôn; chính vì vậy, khi máy bị virus xâm nhập, virus vô tư đi thẳng vào ruột gan của Windows. Tình trạng virus lan tràn trong các máy Windows phần lớn là do đa số người sử dụng không biết tạo 2 tài khoản đệ tự bảo vệ mình.

– Tài khoản quản trị (admin account) là tài khoản cao nhất, có thể cài đặt, chỉnh sửa phần mềm

– Tài khoản thường (standard/limited account) sẽ giới hạn người dùng không được phép cài đặt phần mềm hay can thiệp vào hệ điều hành.

Để ngăn cản tình trạng lan tràn của virus hay tình trạng cài cắm của spyware, máy của bạn nên có 1 tài khoản quản trị với mật mã riêng cho việc cài đặt phần mềm. Còn tất cả những sinh hoạt hàng ngày khác thì nên dùng loại tài khoản thường, nếu máy tính được dùng chung với cả gia đình thì mỗi người nên có một tài khoản riêng.

Hướng dẫn phân quyền cho máy tính Windows

Hưỡng dẫn phân quyền cho máy tính dùng chung

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát