Microsoft đã sửa các lỗi nghiêm trọng của Windows 10 21H1

Trong cá bản cập nhật gần đây của Windows 10 có tồn tại lỗi đặc biệt khiến cho tình trạng “Màn xanh huyền thoại” xuất hiện nhiều hơn và đặc biệt trên cac dòng máy chạy chip AMD. Mới đây, MS vừa nhận được một bản vá để khắc phục lỗi trên những PC cài bản cập nhật 21H1, đặc biệt là những hệ thống sử dụng driver Rapid Storage Technology của Intel (Công nghệ lưu trữ nhanh). Lỗi được báo cáo sau khi người dùng cài bản KB5001391 cho Windows 10 21H1.

Lỗi Màn hình xanh chết chóc “BAD_POOL_CALLER” đã được báo cáo sau khi người dùng cài bản cập nhật Windows 10 hàng tháng, phiên bản 21H1.

“Có vẻ như KB5001391 đã khiến máy của tôi liên tục bị màn hình xanh với lỗi bad_pool_call. Xóa bản cập nhật đó có vẻ đã giúp máy tính của tôi ổn định hơn” – người dùng khác chia sẻ.

Nhiều người dùng gặp phải lỗi màn hình xanh chết chóc khi cải bản Windows KB5001391

Microsoft đã khắc phục sự cố trước khi triển khai bản cập nhật tháng 5 năm 2021. Ngày 28 tháng 4, Microsoft xác nhận rằng, lỗi màn hình xanh “BAD_POOL_CALLER” đã được sửa trong một bản cập nhật khác với cùng một bản vá

“Chúng tôi đã khắc phục sự cố gây ra lỗi 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) khi sử dụng IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT” – Microsoft thông tin.

Windows Update khắc phục sự cố và cuối cùng lại gây ra các sự cố không mong muốn khác không phải là điều ngạc nhiên đối với đa số người dùng. Tuy nhiên, lần này Microsoft đang thử nghiệm cẩn thận bản cập nhật tháng 5 năm 2021 với Windows Insider và nó có thể không gây rắc rối cho hầu hết người dùng ,vì về cơ bản nó dựa trên bản cập nhật tháng 10 năm 2020.

Các thay đổi của bản cập nhật tháng 5 năm 2021 đã được tải sẵn trong Windows 10 20H2 và khi bản cập nhật tính năng xuất hiện trực tuyến, Microsoft sẽ chỉ cần kích hoạt các thay đổi bằng cách bật “gói kích hoạt” đó. Do đó, người dùng sẽ không phải tải xuống tệp quá lớn và quá trình tải sẽ đơn giản hơn.

Mọi người có thể chủ động tải bản cập nhật này trên Website của Microsoft hoặc thông qua tính năng Check for update trong Windows.

sưu tầm

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát