Mật khẩu của bạn là gì?

Một chương trình truyền hình ở Mỹ tiến hành thực nghiệm để chứng minh chúng ta rất dễ tự làm lộ mật khẩu của mình. Người dẫn chương trình đi vòng vòng đại lộ Hollywood và hỏi người qua đường một cách trực tiếp “Chúng tôi đang làm chương trình phỏng vấn về bảo mật online, tôi có thể hỏi mật khẩu của bạn là gì không?”. Rất đáng ngạc nhiên là một số người không chút nghi ngờ mà tiết lộ luôn mật khẩu của mình.

Video of What is Your Password?

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát