Làm sao để tạm khóa hoặc xóa tài khoản Facebook

Nếu bạn muốn tạm thời ẩn mình khỏi Facebook một thời gian, hay bạn muốn dẹp bỏ hẳn các hoạt động trên Facebook, bạn có 2 lựa chọn để làm việc này. Hướng dẫn sau đây giúp bạn tạm đóng tài khoản Facebook để ẩn dật một thời gian, hoặc là xóa bỏ hẳn tài khoản Facebook.

(*) Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là Facebook không hề nói rõ rằng dữ liệu của bạn có được xóa triệt để khỏi các cơ sở dữ liệu của họ hay không. Việc xóa tài khoản dường như chỉ bao gồm việc xóa các thông tin có liên hệ trực tiếp tới tài khoản của bạn, những thông tin khác như tin nhắn hoặc comments của bạn trên khắp Facebook sẽ không bị xóa.

Tạm đóng Facebook

Di chuột đến góc phải màn hình, chọn Thiết lập – Bảo mật – Khóa tài khoản của bạn như trong hình dưới. Với cách này, bạn chỉ tạm đóng của Facebook để bế quan luyện công chứ không xóa bỏ hẳn Facebook. Bất cứ lúc nào bạn đều có thể mở cửa lại Facebook.

Bạn có chắc chắn muốn tạm khóa tài khoản?

Facebook sẽ hỏi bạn xem có chắc chắn muốn tạm đóng cửa Facebook? Bạn có thêm 2 lựa chọn ở đây. Ngừng nhận email để đoạn tuyệt hẳn với Facebook trong một thời gian. Bạn cũng có thể hẹn giờ để Facebook được tự động kích hoạt lại sau một thời gian, sử dụng Tự động kích hoạt lại.

Xóa tài khoản Facebook

Để xóa tài khoản Facebook, bạn phải nhập đường link https://www.facebook.com/help/delete_account vào trình duyệt. Facebook sẽ hiện lên thông báo xác nhận có phải bạn muốn xóa tài khoản không?

Cân nhắc khi xóa tài khoản

Để xóa tài khoản, bạn cần nhập lại mật khẩu và kiểm tra bảo mật như hình bên. Nếu bạn chỉ muốn tạm ẩn dật khỏi Facebook thì bạn nên xem xét chức năng khóa tài khoản thay vì xóa bỏ hẳn. Một khi bạn đã xóa thì không thể phục hồi lại, nhưng chẳng có gì chắc chắn xóa tài khoản đi kèm với xóa toàn bộ thông tin về bạn trên Facebook.

 

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát