[Infographic] Tìm hiểu các hình thức Cyberattack

Tấn công mạng – Cyber attack là hình thức các tin tặc thông qua mạng Internet để tấn công người dùng. Có thể là đánh sập, có thể là khai thác thông tin v.v… Mình tổng hợp lại bằng hình ảnh để các bạn dễ theo dõi, dễ xem và dễ nhớ.

CTV DSH

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát