[Infographic] Nên làm gì khi email bị hack hay theo dõi?

Khi nhận ra email của bạn bị theo dõi, thậm chí rõ ràng đã bị hack vào rồi nhưng tên trộm chưa lấy đi quyền truy cập, có vẻ như cố tình để như vậy để bạn tiếp tục sử dụng; bạn nên làm sao đây? Hướng dẫn sau đây chỉ bạn một vài chiêu để đối phó trong tình huống nhạy cảm này.

Ban Biên Tập