[Infographic] Mẹo bảo vệ máy tính khỏi các phần mềm độc hại

Các phần mềm độc hại thường được dùng để do thám và đánh cắp các thông tin của bạn lưu trên máy tính, ví dụ như mật khẩu, số CMND, số thẻ ngân hàng, hình ảnh riêng tư…Sự phát triển của máy tính đi kèm với ngày càng nhiều các thông tin quan trọng được lưu tại đây, bảo vệ máy tính khỏi các phần mềm độc hại cũng chính là bảo vệ cuộc sống riêng tư của bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho bạn những cách cơ bản để bảo vệ máy tính khỏi các phần mềm độc hại.

Ban Biên Tập