[Infographic] Làm sao để xóa triệt để dữ liệu?

Xưa nay chúng ta cứ lầm tưởng bấm DELETE thì tất cả đã bị xóa bỏ, thực tế không hoàn toàn vậy. Khái niệm xóa giống như lấy cục tẩy xóa nét bút chì, nếu chỉ xóa 1 lần thì người khác vẫn có thể căn cứ vào nét bút còn sót lại để phục hồi thông tin đã xóa. Hướng dẫn sau đây giúp bạn xóa triệt để các dữ liệu khỏi máy tính.

Xem hướng dẫn chi tiết tại bài Bí kíp xóa triệt để dữ liệu.

Ban Biên Tập