[Infographic] Làm sao để vượt tường lửa?

Vượt tường lửa là thuật ngữ được dùng để ám chỉ việc internet bị kiểm duyệt và chặn một số nội dung. Có rất nhiều thủ thuật để vượt kiểm duyệt, từ những mẹo đơn giản đến những kĩ thuật phức tạp; để chọn một công cụ hiệu quả, người dùng nên hiểu sơ về cách vận hành của mạng internet và cách mà internet bị kiểm duyệt. Không có phương cách nào để kiểm duyệt mạng internet 100%, cũng như không có cách nào để vượt kiểm duyệt hoàn hảo. Vượt kiểm duyệt hay còn gọi là vượt tường lửa phụ thuộc vào việc người kiểm duyệt sử dụng phương pháp nào để khóa lưu thông thì ta sẽ căn cứ vào đó tìm hóa giải.

Tìm hiều thêm chi tiết tại bài Vượt tường lửa.

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát